Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa to firma mająca wieloletnie doświadczenie w sprzedaży ubezpieczeń na terytorium Polski. Z roku na rok Ubezpieczyciel poszerza swoją bazę klientów poprzez oferowanie coraz to innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych. Dzięki zwiększonym standardom obsługi Compensa jest w stanie zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagającego klienta. W ten sposób wyprzedza rosnące oczekiwania klientów. Compensa należy do międzynarodowego koncernu Viena Insurance Group, który od wielu lat jest światowym liderem w branży ubezpieczeń. Główną misją oraz wizją firmy Compensa jest długofalowa budowa pełnego wsparcia, oraz zaufania naszych klientów w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Towarzystwo Ubezpieczeniowe dba, by zapewnić wszystkim klientom, najwyższe standardy obsługi inwestując z roku na rok w szkolenia kadry pracowniczej. Przedsiębiorstwo wspiera klientów w niemal każdym aspekcie życia, stając się ich zaufanym partnerem. Przedsiębiorstwo osiąga swoje cele poprzez spójną i trafiającą w potrzeby swoich klientów komunikację. 

Ubezpieczenie mieszkania i domu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa

Ubezpieczenie mieszkania oferowane przez Firmę ubezpieczeniową Compensa pozwala objąć ochroną zarówno dom, mieszkanie, jak i inne budynki oraz budowle. Mogą one znajdować się na terenie posesji wraz z jego wyposażeniem. Ubezpieczenie mieszkania, czy też domu przeznaczone jest w głównej mierze dla właścicieli nieruchomości oraz ich najemców i osób, które budują lub remontują swoją nieruchomość. Ubezpieczenie domu i mieszkania obejmuje szeroki zakres ochrony. Zalicza się do nich rażące niedbalstwo jak szkody, które powstały na skutek niedopilnowania. Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej, a także pompy ciepła oraz kolektorów słonecznych. Sprzęt, który został powierzony przez naszego pracodawcę jak komputer, telefon komórkowy, czy tablet. 

Czy można ubezpieczyć się od wszystkich ryzyk?

Ubezpieczenie All Risk jest to polisa zawierająca wszelkie ryzyka, które nie zostały uwzględnione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Zalicza się do nich ryzyka niepewne, nagłe, przyszłe, niespodziewane, niezależne od woli ubezpieczonego, które mogą spowodować uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia.