ciekawostki na bieżąco

You are here

W jaki sposób odebrać dług na terytorium Niemiec?

Przedsiębiorcy nierzadko znajdują w sytuacji, w której kontrahenci nie wywiązują się ze swych finansowych zobowiązań. Schemat jest często podobny, na początku pojawiają się opóźnienia w płatności za faktury, później podwykonawcy powołują się na niedociągnięcia w świadczeniu licząc na zredukowanie ich wysokości, żeby na końcu całkowicie wstrzymać płatności. Rozwiązanie tej kwestii jest bolączką dosyć wielu przedsiębiorców, bowiem brak płynności finansowej w sposób negatywny wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstwa.


waluta europejska
Author: Public Stock
Source: http://www.flickr.com
Jeśli chodzi o prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Niemiec to, o ile odsetek punktualnych płatności jest najwyższy w Europie, o tyle - zwłaszcza w ostatnich latach - dostrzec można niewiele optymistyczną tendencję do podwyższenia ilości nieodzyskanych roszczeń. Powoduje to, że coraz to częściej konieczne staje się skorzystanie z usług prawnika czy jednostki świadczącej usługi windykacyjne, albowiem klasyczne wysyłanie wezwań do zapłaty bądź wykazywanie informacji o zadłużeniu w rejestrze, rzadko daje oczekiwany efekt.

Windykacja należności na terenie Niemiec (na Windykacja.de) zapewnia pożądane rezultaty w wypadku braku opóźnień w szukaniu porozumienia w obiekcie płatności. Wierzyciel ma możliwość skorzystać zarówno z usług jednostek windykacyjnych, jak również wyspecjalizowanego niemieckiego radcy prawnego. Zarówno jedno jak też drugie podejście, wiąże się naturalnie z niezbędnością poniesienia kosztów, jednakże warto zaakcentować, że większości przypadków i tak nie udaje się załatwić polubownie, zaś dług odzyskiwany zostaje na drodze prawniczej. W przypadku jednostek windykacji, warto dołożyć odpowiednich starań także przed nawiązaniem umowy sprzedażowej. Weryfikacja ewentualnego kontrahenta jak też proste czynności tj. np. skontrolowanie czy nie widnieje on w spisie dłużników niewypłacalnych oraz czy forma prawna, w jakiej działa nie będzie znacznym utrudnieniem w razie dochodzenia roszczenia na drodze prawniczej mogą bowiem okazać się ważne w późniejszym dochodzeniu zaległych kwot.