ciekawostki na bieżąco

You are here

Sprawdź zbieranie gruzu Wrocław, unieszkodliwianie odpadów medycznych

Dużym problemem, który spotykają osoby remontujące dom, czy mieszkanie, jest kwestia usunięcia odrzutów poremontowych i gruzu budowlanego.
Przy jakimkolwiek remoncie zostaje sporo gruzu budowlanego. To nader kłopotliwy odpad, który nie może trafić do zwykłych kontenerów na nieczystości komunalne. O ile odpadów nie jest wiele, jest możliwość zapakować je w grube worki i osobiście wywieźć. W każdej gminie wskazane są punkty wybiórczej zbiórki odpadów komunalnych.


Przywiezienie i samodzielne zrzucenie gruzu nie kosztuje nic, poza kosztami transportu. Wywóz gruzu wrocław oferuje większy kontener, który wytrzyma obciążenie kilku ton. W zależności od jednostki, kontener taki czeka na wypełnienie i jest zabierany w wyznaczonym czasie. Gruz może okazać się także odrzutem do ponownego zużycia. Niekiedy wykorzystuje się gruz w pewnych cyklach budowy budynku, albo jako podbudowę dróg.
gruz
Author: Elliott Brown
Source: http://www.flickr.com


Odpady medyczne to powstałe w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziałach ochrony zdrowia, oraz w podmiotach prowadzących badania i praktyki naukowe w zakresie medycyny. Nagromadza się selektywnie w lokalizacjach ich powstawania z klasyfikacją na odpady zakaźne, szczególne i pozostałe. Odpady niebezpieczne zbiera się do zasobników, czy też worków jednokrotnego zastosowania z folii nieprzezroczystych, mocnych, wytrzymałych na aktywność wilgoci i specyfików chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

Przedsiębiorstwa trudniące się unieszkodliwianiem odpadów medycznych powinny spełniać wiele wymagań. Są to normy dotyczące wymagań legislacyjnych, przede wszystkim tych zawartych w zarządzeniu o odrzutach, dotyczących zwłaszcza zaraźliwych odrzutów medycznych. W związku z niebezpiecznymi właściwościami odrzutów, nieodzowne jest ich należyte unieszkodliwienie.


Utylizacja odpadów medycznych, zgodnie z przepisem musi odbywać się na obrębie województwa z jakiego się wywodzi. Wedle nowych przepisów, praktycznie wyłączną dozwoloną metodą jest ich palenie. Aktualnie nieczystości medyczne mogą odbierać tylko firmy, które zajmują się ich utylizacją, albo wprost po odbiorze przewożą je do stosownych miejsc utylizacji. Odpady medyczne nie powinny być magazynowane.