ciekawostki na bieżąco

You are here

Kierownik budowy - jakiego rodzaju są jego obowiązki?

Kierownik budowy jest to jednostka, jaka przejmuje ogromną część obowiązków powiązanych z konstrukcją domu - dba o prawidłowy przebieg wszystkich prac budowlanych oraz prowadzi nieodzowną dokumentację.


Przystępując do budowania prywatnego domku, ponosimy za większość działań odpowiedzialność prawną oraz finansową.


To my ostatecznie musimy załatwić wszelkie kwestie formalne oraz zdobyć pieniążki na całą inwestycję: umawiamy się z wykonawcami, podpisujemy umowy z dostarczycielami mediów, na bieżąco analizujemy koszty, śledzimy postęp prac, dbamy o napływ surowców, jeśli trzeba - kontaktujemy się z bankiem , a finalnie dokonujemy odbioru oraz kalkulujemy całą inwestycję. W części z tych zadań mogą nam jednak pomóc zatrudnieni fachmani, m.in. kierownik budowy (przejdź do strony http://olszewscy.org.pl - kliknij). Mogą albo wręcz muszą.


kierownik budowy
Author: PhotoPhoto33
Source: http://www.flickr.com
Kierownik budowy właśnie wesprzeć powinien, dlatego że zgodnie z prawem jakakolwiek budowa wymaga jego obecności. Jest to człek, jaki za określonym wynagrodzeniem od inwestora robi się odpowiedzialny za przebieg robót budowlanych, również za ewentualne nieprawidłowości. Powinien mieć uprawnienia do kierowania budowlanymi robotami. Będzie prowadzić dziennik budowy (opieczętowany wcześniej w urzędzie, który wydał nam zezwolenie na budowę; w dzienniku prócz kierownika budowy mogą wpisywać się także właściciel czyli inwestor, projektant, kontroler nadzoru, geodeta). Kierownik budowy (portal Olszewscy zapraszamy) musi także troszczyć się o wykonywanie prac zgodnie z regulacjami, sztuką budowlaną a także bezpieczeństwem. To tyle w teorii. Obecność kierownika budowy w żadnym wypadku bowiem nie daje gwarancji, iż nasza budowa znalazła się pod dobrą pieczą. Bywają osobnicy, którzy np. pilnują naraz kilku inwestycji i ich obecność na naszej może być raczej rzekoma, zatem przede wszystkim nieregularna.


Rzecz jasna, kierownika budowy możesz zmienić w czasie inwestycji, lecz to rodzi niepotrzebne kłopoty. Aby więc się ustrzec podobnych sytuacji, należałoby przeprowadzić zawczasu stosowne poszukiwania.